Learn for Life
Dutch Platform for International Adult Learning
 
 Learn for Life is lid van 
 
 
 
   Home

LEARN FOR LIFE is een netwerkorganisatie voor lokale, regionale en nationale organisaties die actief zijn in het brede veld van non-formele educatie en een platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen vanuit het perspectief van het Europese beleid rond een leven lang leren.
 
 
DE WEBSITE VAN LEARN FOR LIFE IS PER 1-1-2015 VERHUISD NAAR WWW.LFLPLATFORM.NET
 
 
Deze site is tijdelijk onder constructie en krijgt een andere bestemming.