Learn for Life
Dutch Platform for International Adult Learning
 
 Learn for Life is lid van 
 
 
 
   Home      Rural Academy
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
 
LEARN FOR LIFE heeft samen met de stichting Doarpswurk afgesproken samen te werken in de RURAL ACADEMY.
Doarpswurk is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het instandhouden en stimuleren van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het Friese platteland. Dorpsbelangen en dorpshuizen spelen daarin de hoofdrol. Doarpswurk is een steunfunctie van de provincie Frysl├ón en bestaat sinds 2006.
 
De RURAL ACADEMY is het samenwerkingsverband waarbinnen de Grundtvig workshops Vital Villages verder ontwikkeld kunnen worden en waar het learning partnership-project SMART deel van uitmaakt.
 
De RURAL ACADEMY houdt zich bezig met de rol van educatie in het kader van plattelandsontwikkeling.
LEARN FOR LIFE streeft ernaar dit samenwerkingsverband uit te breiden met andere partners die elders ook actief op het gebied van plattelands-ontwikkeling. Een actueel thema is uiteraard de bevolkingskrimp die zich op verschillende plaatsen in het land doet voelen en die ook op verschillende wijzen benaderd wordt.